www.digitalnigrafika.cz DOMŮ | O NÁS | KONTAKT | KARIÉRA

Obsah

Portfolio

3D zákresy a vizulaizace

Pro představu o umístění stavby nebo o jejím vlivu na okolí zpracováváme 3D zákresy z přesně definovaných bodů a výšek. V Praze vytváříme zákresy do 3d mapy, kterou kupujeme od Útvaru rozvoje města. Do této mapy vkládáme 3d objekty, které si zákazník sám přinese nebo mu podle výkresů vytvoříme jednoduchý model, reprezentující budoucí hmotu budovy. Takto umístění objekt, jsme schopni poté zobrazit z přesně definovaných míst (osa X,Y v GPS souřadnicích, SJTSK souřadnicích) a výšek (osa Z v metrech). V případě, že se jedná o území kde není k dispozici 3d model, lze terén vytvořit ze vrstevnic.

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

 

Články

ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů

Linky

www.mapovyportal.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)