www.digitalnigrafika.cz DOMŮ | O NÁS | KONTAKT | KARIÉRA

Obsah

Portfolio

O nás

Jsme studio s víceletou zkušeností, specializující se na datové a grafické zpracování projektů v oblasti územního plánování, urbanismu a krajinného plánování. V návaznosti na nový Stavební zákon 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky nabízíme obcím s rozšířenou působností a krajům služby v oblasti práce s územně analytickými podklady. Dále nabízíme své služby zpracovatelům územních plánů, urbanistickým studiím a architektům, kterým nabízíme komplexní technické zpracování jejich návrhů do datové struktury systémů GIS a CAD.

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

 

Články

ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů

Linky

www.mapovyportal.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)