www.digitalnigrafika.cz DOMŮ | O NÁS | KONTAKT | KARIÉRA

Obsah

Portfolio

ÚP Pochvalov (2009)

Ve spolupráci s Ing.arch Jitkou Mejsnarovou - Urbanistické studio Krajníkova 113/12 - Dobřichovice

Vesnice Pochvalov spadá do okresu Rakovník a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Rakovník. Obec Pochvalov se rozkládá asi šestnáct kilometrů od Rakovníku. Na území této menší vesnice má hlášený trvalý pobyt kolem 260 obyvatel.

Vesnice Pochvalov leží v průměrné výšce 382 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1346. Celková katastrání plocha obce je 456 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicetdevět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Zajímavostí je, že se v obci pěstuje kromě jiného i chmel.

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

 

Články

ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů

Linky

www.mapovyportal.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)