www.digitalnigrafika.cz DOMŮ | O NÁS | KONTAKT | KARIÉRA

Obsah

Portfolio

Plotrování

Nabízíme založení a údržbu datového modelu ÚAP a jeho správu, vektorizaci jevů ÚAP, jejichž pořizovatelem jsou obce a převod dat ve formátu SHP od poskytovatelů technické infrastruktury, kteří poskytují data ve formátu CAD či DGN Microstation Dále nabízíme konzultace a inženýrské práce v oblasti geografických informačních systémeů (GIS).

Vektorizace jevů zahrnuje scan územního plánu či generelu do rastru, georeferenci rastrového podkladu a samotnou vektorizaci do SHP. Převod dat od poskytovatelů provádíme se spětnou kontrolou topologie dat. Doplnění dat je závislé především na informační úplnosti pasportu dat od posyktovatele.

Reference

-  kompletní datové a grafické zpracování ÚAP ORP Kolín ve spolupráci s urbanistickým studiem Ing. arch. Jitky Mejsnarové

- spolupráce při konverzi dat od poskytovatelů pro ÚAP ORP Praha - západ, příprava datového modelu a grafická úprava problémového výkresu včetně střetů limitů se záměry

 Výkres limitů využití území - ÚAP ORP Kolín

 

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci - ÚAP ORP Kolín

 

 

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

 

Články

ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů

Linky

www.mapovyportal.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)