www.digitalnigrafika.cz DOMŮ | O NÁS | KONTAKT | KARIÉRA

Obsah

Portfolio

Územní plány

V souvislosti s platností nového Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a prováděcích vyhlášek (především vyhláška č. 500/2006 Sb.) poskytujeme zpracovatelům územních plánů komplexní technickou podporu při zpracování územních plánů. Zpracováváme územní plány především v systémech GIS a CAD.

- georefernce a převody katastrálních map z CIT formátu do georeferencovaného TIF formátu

- zobrazení a doplnění dat územně analytických podkladů o průzkumy a rozbory ve spolupráci se zpracovatelem

- vektorizaci jevů a funkčních ploch hlavního výkresu územního plánu 

- sestavení hlavního výkresu a dalších výkresů územního plánu, legend a exporty výkresů do různých formátů

- tisk do formátu A0

- odevzdání dat ve zvoleném datovém modelu

Reference

- technické zpracování dat a grafiky průzkumů a rozborů pro územní plány obcí Pochvalov, Hředle, Jíloviště ve spolupráci s urbanistickým studiem Ing. arch. Jitky Mejsnarové

 

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

 

Články

ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů

Linky

www.mapovyportal.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)