www.digitalnigrafika.cz DOMŮ | O NÁS | KONTAKT | KARIÉRA

Obsah

Portfolio

Zastavovací studie

Zastavovací studie řeší koncepčním způsobem územně technické a urbanistické podmínky pro využití území ve vazbě na územně plánovací dokumentaci (územní plán a související předpisy). Tím je dán její rozsah a měřítko výkresů. Studie se zabývá územím z hlediska celku, nikoliv detailním využitím jednotlivých pozemků ani přesnou velikostí, tvarem a architektonickým řešením jednotlivých staveb v území. Na územní studii navazují další stupně projektové dokumentace, které ve vazbě na studii detailně řeší jednotlivé veřejné i soukromé stavby v území - dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

Pro zákazníky

Kontakt

Pomoc

 

Články

ArcGIS toolboxy pro podporu územně analytických podkladů

Linky

www.mapovyportal.cz

© Copyright 2012 - Daniel Franke  (The Template Store)